Pereiti prie turinio

Lietuvių skaičiuotės

Iš Wikiquote.
 1. Ana, vana, tatanija.
  Sija,vija, kompa.
  Šlekum šlakum,
  Tikum takum,
  Ėjo, vėjo, van.
 2. Aus baus bus medaus
  Seną vilką bitės pjaus.
 3. Barbė, Barbytė septyntaškė.
  Nuo lapo ant lapo šoka, dainuoja ir gražiai prie tavęs atšokuoja.
  Kas paims ją, tas vadins ją pintele. Ir tai būsi tu!
 4. Barė ponas katinėlį
  Kam sudaužė ąsotėlį
  Katinėli nu nu nu,
  Tave mušti ketinu!
 5. Bėgo briedis pro vartus,
  Nusilaužė du ragus.
  Kas ragus tuos pasiims,
  Į žaidimą tą priims.
 6. Bėgo Gumbas pirkt varlių,
  Ir užkliuvo už žolių,
  Pliumpt į balą tas žioplys,
  Varlytes išbaidė jis.
  Kiek tenai varlių tupėjo,
  Suskaičiuoti nieks nespėjo,
  Vien, du, trys…
 7. Bėgo lapė per miškelį
  Ir sutiko storą pelę.
  Ta laputė pelę AM!
 8. Bitė Ritė darbštuolytė,
  Vos pašildo ją saulytė,
  Dirba renka medų uoliai,
  Kad iškeptų jums meduolių.
 9. Burbulas su Burbuliene
  Virė skanią vakarienę.
  Burbulienė paragavo,
  Burbulas į snukį gavo.
  Burbulienė išvažiavo,
  Burbulas laiškelį gavo.
  Tam laiškely parašyta –
  Burbulienė myli kitą.
 10. Do, re, mi, fa, sol, la, si,
  Ar dainuojate visi?
  Kas neuždainuos kartu
  Tas išeis. Išeiki tu!
 11. Do, re, mi, fa, sol, la, si
  Sėdo kiaulė į taksi
  Sumokėjo 3 rublius
  Nuvažiavo į Šiaulius.
  Iš Šiaulių paspaudė gazą[1],
  Nuvažiavo į Kaukazą.
  Iš Kaukazo į Berlyną,
  Tiesiai vokiečiui į klyną[2].
 12. Dorė mirė,
  Dorė mirė.
  Ožka spyrė,
  Kam pataikė,
  Tas ir mirė.
  Dorė mirė,
  Ožka spyrė,
  O sol farė
  Ožką barė.
  Dorė mirė,
  Karvė spyrė
  Ir įspyrus
  Pasigyrė.
 13. Drum drum drumbacelė,
  Micė a cė kumpacelė.
  Micė a micė bė,
  Micė a cė kumpacė.
 14. Drum drum drumbacelę
  Virė ragana burokėlį,
  Dėjo paltį lašinių,
  Maišė sriubą samteliu.
  Jei pritrūks kažko tam virale,
  Ragana pagaus tave.
 15. Du burokai, du ridikai,
  Du arbūzai kaip didikai.
  Du agurkai ir pupa,
  Šok per lysvę opa pa.
 16. En den du
  Paparmali u
  Izermali pamarmali
  En den du,
  Ir išeini tu
  Pusę keturių
  Be jokių kalbų
  Su geru draugu
  Valgyti skanių ledų.
 17. Eni, beni, riki taki,
  Urbu, šurbu, šmiki šmaki,
  Aus, baus, bus lietaus,
  Stora boba kiaulę pjaus.
  Pjovė, pjovė, nepapjovė,
  Į pirštelį įsipjovė.
  Atvažiavo daktarėlis
  Su raudonu kryželiu
  Ir išsivežė bobutę su
  Įpjautu piršteliu.
 18. Ėjo Barbė į mokyklą,
  Pasiėmusi taupyklę.
  Kol ji varnas suskaičiavo,
  Pinigėliai išgaravo.
  Kiek ten buvo pinigų,
  pasakysi tu!
 19. Ėjo katins į bankietą[3],
  Ėjo, nešės pištalietą[4].
  Šautuvėlis tas – pykš pokš
  Katins medin – ropš ropš ropš...
 20. Ėjo senis per miškelį
  Ir pamatė juodą pelę.
  Kas pelytę tą pagaus,
  Tas saldainių saują gaus.
 21. Ėjo višta per darželį,
  sukapojo ji šaukštelį.
  Užsimerkė ji tuoj pat,
  viens du trys – jos nebėra.
 22. Ėjo zuikis per kemsyną
  ir įklimpo į pelkynę.
  Duokit zuikiui letenėlę
  ir ištraukit padarėlį.
  Viens, du, trys –
  zuikis „ačiū“ jums sakys.
 23. Gaspadinė[5] Elena
  Pjovė gaidį balana.
  Ne tiek pjovė, kiek džyravo,
  Kol gaidelis galą gavo.
 24. Graužė kiškis kopūstus
  Ir išsitepė ūsus.
  Ėjo praustis į upelį
  Ir sutiko ten vilkelį.
  Kiškis bėgt, vilkas vytis,
  Ir sutiko juos Kastytis.
  Ar pagaus jisai vilkelį,
  Pasakyki, tu, vaikeli.
 25. Kivis, mango, apelsinas
  Riešutas ir mandarinas.
  Kas suvalgys juos,
  Tas tuoj apsijuoks.
 26. Kybur vybur kabarai,
  Nešė lobį aitvarai.
  Kam juos vytis?
  Tau.
 27. Lapė snapė kepė žuvį
  Ir prarijo ji liežuvį.
  Kas liežuvio neištrauks,
  Piniginę laukan trauks!
 28. Lapė snapė kepė žuvį,
  Vilkas varvino liežuvį.
  Ei, lapute, būk kaimynė,
  Duok vilkeliui pusę blyno.
 29. Lijo lijo lietus,
  Per karaliaus pietus.
  Karalienė verkė,
  Karaliukai knarkė,
  O karalius su draugu,
  Gėrė vyną po stalu.
 30. Lipo ragana per tvorą
  Ir užmynė pomidorą.
  Pomidoras sprogo,
  Ragana – ant stogo.
 31. Musė šunį kando,
  Šuo dantis galando.
  Ir ta musę pasigavęs,Ją per pus perkando.
 32. Nori vaikai išvažiuoti,
  Bet nemoka suskaičiuoti.
  Viens, du, trys –
  Ir išeina traukinys.
 33. Opa opa opapa
  Augo žirnis ir pupa.
  Aš tą pupą pamačiau,
  Ir dantukais sukramčiau.
 34. Pakely berželiai auga,
  Ant šakos gaideliai snaudžia.
  Tik staiga šakelė triokšt!
  Gaidžiai žemėn keberiokšt!
 35. Parskrenda paukščiukai
  Iš šiltų kraštų,
  Džiaugiasi vaikučiai
  Tarp gražių gėlių.
  Vasara atėjo
  Jau pas mus laukta,
  Ką pašauks saulutė
  Pasidžiaugt su ja?
  Tave!
 36. Plaukė jūroj lagaminas,
  o jame – narsus pingvinas.
  Jeigu netiki – išeik!
 37. Pliumpu pliumpu meškinai,
  Laižo medų dovanai.
  Kas tuos meškinus nuvys,Tas tą medų išlaižys.
 38. Rida rida, rida da
  Eina senis su lazda.
  Kai nulūžo jo lazda,
  Senis griuvo rida da.
 39. Rieda bilda traukinys,
  Mašinistas jo – vėžys.
  Būtų viskas neblogai,
  Bet važiavo atbulai.
  Nuvažiavo į Paryžių
  Ir pamatė puodą ryžių.
  Šaukštą jam,
  Šaukštą man,
  Nebeliko nė vienam.
 40. Rieda mažas traukinukas,
  Prieky jo – toks garvežiukas.
  Trys vagonai prisegti,
  Ar suskaičiuoti juos gali?
  1,2,3!
 41. Ritė bitė be ragų,
  Kiškis piškis be ausų,
  Aus, maus bus medaus,
  Storą ropę laukan raus.
 42. Sėdėjo senis ant šakos,
  Laukė karo pabaigos.
  Triokšt nulūžo ta šaka,
  Štai ir karo pabaiga.
 43. Sėdi boba ant grindų,
  Turi maišą obuolių.
  Kas tą bobą pabučiuos,
  Maišą obuolių tam duos.
 44. Sėdi senis ant kelmuko,
  Skaito dešimt pagaliukų,
  Viens du trys..
 45. Sėdi senis, kraipo ūsą
  Ant grindų jis mato blusą.
  Blusa guli išsitiesus,
  Senis manė, kad padvėsus.
  Žiogas šoka per pievelę,
  O katytė gaudo pelę.
  Kas to žiogo nepagaus,
  Sprigtą jis į kaktą gaus!
 46. Sėdi senis obely,
  O senutė – uosy.
  Senis senę klausinėja:
  – Kada blynų duosi?
 47. Sėdi senis trobelėj,
  Turi pupų terbelėj.
  Lįsk tu, seni, iš trobelės,
  Duok man pupų iš terbelės.
 48. Skrido adata per jūrą,
  Ir perdūrė meškiui skūrą.
  Kraujas laš, laš,
  Ir išeinu aš.
 49. Skrido oro lėktuvėlis!
  Jam sugedo motorėlis.
  Kiek prireiks vinių?
  Pasakysi – tu!
 50. Skrido šarka pas vaikus
  Ir skaičiavo juos visus.
  Viens du trys keturi penki,
  Tu išeiti jau turi.
 51. Stovi burbulai ant tako,
  vienas jų nedrąsiai sako:
  kas ik dešimt suskaičiuos,
  tas mus visus išvaduos.
  Bėgsim slėptis, kas kur gali,
  ir užleisim tako dalį –
  viens, du, trys…
 52. Strykt pastrykt,
  Tra lia lia!
  Kuris liks –
  Tas gale.
 53. Šakar makar duok ragaišių,
  Kur bobutė vakar maišė.
  Karštą pečių iškūreno ir ragaišių išdžioveno.
 54. Šiaip ar taip,
  Bus visaip.
  Bus ir taip,
  Bus ir šiaip.
  Kas atspės,
  Šiaip ir taip,
  Tas išeis.
  Taip!
 55. Šliumpu pumpu meškinai,
  Laižo medų dovanai.
  Kas tuos meškinus nuvys,
  Tas ir medų išlaižys.
 56. Šoko kiškis per virvutę
  Ir įkrito į balutę.
  Bėk bėk paskubėk
  Kiškiui piškiui tu padėk.
 57. Šoko varlė per pelkelę
  Ir sušlapo ji kojelę.
  Gandras čiupo ją snapu
  Ir prarijo tuo pačiu.
 58. Šuldu buldu, šakar makar,
  Kas girdėjo katę vakar,
  Naktį kaukiant prieš mėnulį,
  Turi eit dabar už durų.
 59. Tup tuputis už tvoros –
  be kauliukų, be skūros[6].
  Kas tuputį pasiims,
  tas labai labai prasmirs.
  Kas jį lapeliu uždengs,
  iš to – visi labai žvengs.
 60. Tupi žvirblis kamine
  Su lapine kepure.
  Tu žvirbleli pulsi,
  Visas susikulsi.
 61. Uda, uda, udada,
  Eina kiškis su lazda
  Per miškelį, per laukus
  Eina kiškis pas vaikus.
 62. Vai tu kiški ilgaausi,
  trumpa tavo uodegėlė.
  Kas ją nukapojo? Tu.
 63. Vaikai, vaikai,
  Vanagai,
  Šokit, grokit
  Kaip žiogai.
  Tam, kas šokti nemokės,
  Varnas gaudyti reikės.
 64. Vampi pampi vabalai,
  Neskaičiuoti pinigai.
  Tabalai makalai,
  Tau per delną lapatai.
 65. Važiavo žmogus keliu, jam sulūžo ratai,
  Kiek reiks vinių ratams pataisyti? Dešimt (dešimtas išeina).
 66. Vyrai mūrai, ąžuolai!
  Po pečiuku pinigai.
  Kas tuos pinigus ištrauks,
  Tas riestainio skylę gaus.
 67. Zuiki puiki,
  Bėk iš dvaro.
  Jei nebėgsi – dvare mušiu.
  Eni beni diki daki,
  Urbu šurbu diki šmaki
  Aus baus – tave kiškis raus.
 68. Zuikis Puikis čia sėdėjo.
  Lapė Snapė čia atėjo.
  Raudona kaip kas?
  Lapė. Pilkas kaip kas?
  Pasakysi drauge tu!
 69. Žali buli, triokšt, triokšt,
  Į pakalnę keberiokšt!
  Juodnugari, triokšt, triokšt,
  Į pakalnę keberiokšt.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


 1. Akseleratorių.
 2. Kelnių spraga, antukas.
 3. Pokylis, balius, vaišės.
 4. Pistoletas.
 5. Šeimininkė.
 6. Odos.