Naudotojas:Homo ergaster

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search
Wolf.svg

Miglų migla! ­ sako Mokytojas.

Miglų migla! Viskas migla!

Kokia nauda žmogui iš viso jo sunkaus triūso, kuriuo jis triūsia po saule?

Viena karta nueina, kita ateina, bet žemė amžinai lieka ta pati.

Saulė teka ir leidžiasi, skubėdama į vietą, iš kurios pateka.

Vėjas pučia į pietus, paskui sukasi šiaurės link.

Vis sukasi ir sukasi vėjas, grįždamas į tą patį sukinį.

Visos upės nuolat teka į jūrą, tačiau jūra niekada nebūna pilna.

Į vietą, iš kurios išteka, upės vėl suteka.

Visi dalykai labiau varginantys, negu žmogus gali pasakyti.

Akis žiūrėdama nepasisotina, ausis klausydama neprisipildo.

Kas buvo, tas vėl bus; kas įvyko, tai vėl įvyks.

Po saule nieko nėra nauja!

Kartais apie kokį nors dalyką sakoma:

„Žiūrėk, tai šis tas nauja!“

Betgi tas dalykas jau buvo šimtmečiais prieš mus.

Kaip dabar neatmenama buvusių dalykų, taip ateities dienomis būsiančių dalykų neatmins vėliau gyvensiantys žmonės. (Mokytojo 1;2-11)